prev next
 • Sara Agosti
  Sara Agosti
 • Eugenia Romamo
  Eugenia Romamo
 • Elena Nodari
  Elena Nodari
 • Milena Fiolini
  Milena Fiolini
 • Alice Valotti
  Alice Valotti
 • Silvia Leoni
  Silvia Leoni
 • Manuela Raza
  Manuela Raza

IL NOSTRO TEAM 2018/2019 

Coordinatrice: Sara Agosti

Insegnante Sez. Gialla: Eugenia Romano

Insegnante Sez. Azzurra: Elena Nodari

Insegnante Sez. Rossa: Elena Battagin  

Insegnante: Milena Fiolini

Collaboratrice : Alice Valotti

Ausiliaria: Silvia Leoni

Cuoca: Manuela Raza